Giải thích về các loại Báo cáo trong Phần mềm Quản lý hệ thống Tuần tra Bảo vệ ZooY V6.0

Báo cáo dữ liệu tuần tra bảo vệ đóng vai trò chính trong các phần mềm quản lý tuần tra bảo vệ, những báo cáo khác nhau này có nghĩa là gì? Làm thế nào tôi có thể tìm thấy dữ liệu chính xác từ các báo cáo này? Bài viết này sẽ chỉ rõ cho các bạn cách phần mềm hiển thị các loại báo cáo, từ đó bạn có thể lựa chọn kiểu báo cáo nào phù hợp với nhu cầu thực tế của bạn.

Gọi 0842 319 968   Gửi tin nhắn SMS   Chat Messenger   Nhắn Zalo

  1. Dữ liệu thô

Tất cả dữ liệu được tải xuống từ tất cả các thiết bị được kết nối với phần mềm này sẽ được hiển thị tại đây.

  1. Kết quả dữ liệu

Xử lý dữ liệu sau khi so sánh dữ liệu thô với lịch trình.

  • Chỉ hiển thị dữ liệu ở trong khoảng thời gian lịch trình.
  • Dữ liệu vượt quá thời gian lịch trình sẽ được lọc ra (hiển thị màu đỏ)
  • Báo thời gian tuần tra trễ (hiển thị màu tím)
  • Báo người tuần tra thay thế (hiển thị màu xanh)

Ví dụ: bạn đã quét 6 thẻ vào lúc 18:22 ,18:32 , 18:47 , 18:55 , 19:03 , 19:07

Lịch trình được đặt là 18:00 – 19:00, thời gian trễ cho phép là 5 phút, Trong Dữ liệu thô, bạn có thể tìm thấy tất cả 6 nhật ký này

Nhưng trong kết quả Dữ liệu, sẽ chỉ hiển thị 5 nhật ký 18:22 ,18:32 , 18:47 , 18:55 , 19:03, còn nhật ký vào 19:07 sẽ được lọc ra ngoài thời gian lịch trình.

Hình 1 (Báo cáo dữ liệu thô)

Hình 2 (Báo cáo kết quả dữ liệu)

  1. Số liệu

Gồm 4 loại báo cáo có thể được truy vấn: theo vị trí, theo vị trí và nhân viên, theo ngày, theo ngày và nhân viên.

Có thể đếm số điểm, số vòng đã tuần tra của mỗi tuyến trong điều kiện truy vấn.

Hình 3 (Báo cáo số liệu theo vị trí)

Hình 4 (Báo cáo số liệu theo ngày)

Hình 5 (Báo cáo số liệu theo vị trí và nhân viên tuần tra)

Hình 6 (Báo cáo số liệu theo nhân viên và ngày)

Thường có những chủ quản đưa ra lịch trình ngẫu nhiên và chỉ yêu cần nhân viên tuần tra hoàn thành bao nhiêu lượt tuần tra mỗi ngày. Ví dụ như hình ảnh trên, nhân viên bảo vệ được yêu cầu kiểm tra ít nhất mỗi điểm kiểm tra 10 lần, chúng tôi thấy tất cả các thẻ đều được hoàn thành hàng ngày trừ thẻ “Fence Block1”

  1. Phân tích dữ liệu

Thống kê, phân tích và hiển thị trực quan tỉ lệ hoàn thành, tỉ lệ trễ, tỉ lệ chưa tuần tra khi đối chiếu với lịch trình.

  1. Báo cáo tác động

Báo cáo thời gian những lần thiết bị bị tác động mạnh do vô tình rơi rớt hoặc cố ý phá hoại giúp người quản lý tìm ra nguyên nhân và người làm hư hỏng thiết bị.

Máy tuần tra phổ thông * Máy tuần tra bảo vệ GPS  * Máy tuần tra bảo vệ trực tuyến * Máy tuần tra bảo vệ xác minh vân tay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *